} catch (e) {}; //]]>

Hạt giống cà chua F1 Trang Nông

Chỉ còn 1 sản phẩm
Liên hệ
  • Đóng gói: 1g/gói
  • Thời vụ gieo trồng: quanh năm, vụ chính Đông Xuân (miền Nam)
  • Thời gian bắt đầu thu hoạch: 70 - 75 ngày sau trồng.
  • Lượng giống gieo trồng/1000 m2: 8 - 10g